NAŠE SLUŽBY

Pomoc s vypracováním
Příprava žádosti
01

Naše společnost je schopna pro Vás najít vhodný dotační titul, pomoci s vypracováním projektového záměru, zpracovat a optimalizovat projektovou žádost.

Nechte si poradit
Výběrová řízení
02

Veškeré dotace jsou spojeny s nutností transparentního výběru dodavatele plnění. Jedná se o problematiku často složitější než samotné schválení dotace a chybné výběrové řízení je nejčastějším důvodem ke krácení nebo odebrání přiznané dotace. Nechte si poradit a podívejte se na aktuality ze světa výběrových řízení.

Po celou dobu realizace
Dotační poradenství
03

S naším klientem spolupracujeme po celou dobu realizace projektu. Schválení projektu je první krok na dlouhé a složité cestě k proplacení dotace. Po celou dobu realizace projektu poskytujeme klientovi poradenství k realizaci projektu tak, aby byly naplněný cíle projektu a dotace byla proplacena příjemci. Díky našim kvalitním službám klient nemusí mít obavy z nedoržení povinností vyplývající z realizace projektu, porušení stanovených pravidel, které vedou k uložení sankcí.